آموزش ابتدایی
دل نوشته های دانش آموزانم - نمونه سوالات امتحانی کلاس دوم -اخبار کلاس و مطالب خواندنی  
لینک دوستان

به نام خدایی که همین نزدیکیست

نام و نام خانوادگی :                        کلاس دوم دبستان فرهنگیان           پیک آدینه30/8/87

اهداف : مرور مطالب آموخته شده و به کارگیری آن ها در موقعیت های جدید

دختر دانایم ، کتاب داستانی را انتخاب کن و از روی آن برای یکی از اعضای خانواده ات که دوستش داری بخوان.برای من هم بنویس نام نویسنده ی کتابت چیست؟

اکنون از روی سؤال های زیر به دقّت بخوان ، خوب فکر کن و شاد و سر حال جواب بده !

به کدا ميک از کلمه های زير می تواان (نا)اضافه کرد؟

مرتّب  - سواد – کلاس – آشنا – تربيّت – بينا

جمله های نادرست را با علامت مشخص کن ودرست آن را بنويس.

من به شيراز رفتم.                                                     شما کتاب می خوانيد.

آن ها روی صندلی نشست.                                 ليلا دفتر علومش را به خانم آموزگار نشان داد

جمله را مرتّب کن .            (  خوب  –  راه رو  –  –  نمی دوند  –  بجّه های  –  در  –)  .............................................................................................................................................

با توجّه به نمونه برای هر يک از کلمه های زير سه کلمه بنويس.

               .........                                                                                    ............

پا            ساق                                                                  دست              ............

              .......                                                                                        ...........

نشانی کامل خانه ات را بنويس.

........................................................................................................................................................

 

در داخل پرانتز ( کمانک) ص يا غ بنويسيد.

الف) 4 ده تا یی و8 يكي مي شود  48   (      )

ب) كوچكترين عدد دو رقمي   10   است     (      )

ج) به جواب جمع باقيمانده مي گويند .        (      )

دخترم  به جای نقطه چين عدد مناسب بگذار.

                                                                    .......... = ........... +10 =5 +8

                       

                                                                    ............. = ............ +10 = ۶+۸

در جاهاي خالي علامت مناسب بگذاريد.  < = > 

                                             16           61                       99          85

                                             71          11                       47           77

نرگس دیروز 4 نارنگی خورد.3 نارنگی هم در بشقابش باقی ماند.

نرگس اول چند نارنگی داشته است؟

آيا آب هميشه مايع است ؟ ............... چه کنيم تا آب جامد يا گاز شود ؟.......................................

مادّه چیست؟....................................................................................................................................

چیزهایی که امروز در سر سفره ی شما بود کدام یک جامد ،کدام مایع و کدام گاز بود؟...................

......................................................................................................................................................

چگونه می توان وجود هوا را به دوستتان نشان دهید؟...................................................................

....................................................................................................................................................

 دختر با ایمانم جلوی مادرت وضو بگیر و از او خواهش کن اشکالاتت را بگوید.

حالا دست های کوچکت را به سوی آسمان بلند کن و از خدا بخواه در زندگی انسانی خوب و شاداب باشی.( دعا برای پدر ، مادر و... فراموش نکن)

اکنون وسایلت را جمع کن و از پدر و مادرت که برتکالیف و فعّالیّت ها و تحقیق هایت نظارت می کنند تشکر کن و بر دست های پرمهرشان بوسه زن. ضمناً نوشتن  خاطره و تحقیق هایی که هنوز انجام نداده ای نیز فراموش نکن.

سخنی با والدین

از آنجایی که در روش ها و شیوه های نوین آموزشی تاکید بر تکالیف هدفمند و خلّاقانه است لذا از گفتن تکالیفی به روش سنتی که در آن تنها رونویسی مدنظر بوده اجتناب می شود چرا که چنین تکالیفی مانع شکوفایی خلّاقیت  و بی انگیزگی نسبت به تحصیل و مدرسه   در کودکان می شودو  کوتاه سخن آنکه همیشه این سؤال را در ذهنمان مرور کنیم :  ((یادگیری مطلوب بهتر است یا نمره ی بیست؟))

ساعت و روز نوشتن تکلیف :                                           نظر دانش آموز:

نظر ولی محترم:                                                                  امتیاز تشویقی جهت خوش خطی :


موضوعات مرتبط: نمونه سوال امتحانی و تکلیف
[ چهارشنبه بیست و نهم آبان ۱۳۸۷ ] [ 23:6 ] [ شکوفه جعفری ]

نمرات آزمون علوم دوم شقایق  دبستان فرهنگیان

شماره دانش آموزی

         نمره

1

18

2

20

3

20

4

20

5

20

6

20

7

17

8

17

9

19

10

20

11

20

12

20

13

16

14

20

15

20

16

5/19

17

16

18

5/17

19

20

20

  20

21

5/19

22

  20

23

 20

24

 5/19

25

 20

26

 5/19

27

   18

28

  5/18

29

19

30

15

31

20

32

20

 

بالاترین نمره کلاس:۲۰    پایین ترین نمره : ۱۵                   میانگین : ۸۷/۱۸
[ چهارشنبه بیست و نهم آبان ۱۳۸۷ ] [ 22:45 ] [ شکوفه جعفری ]

به نام خدای مهربان

نام و نام خانوادگی :                ارزشیابی علوم ( بخش های 1 ،2،3 )         پایه دوم دبستان فرهنگیان 

اهداف : میزان دستیابی به اهداف رفتاری،بهبود نقاط ضعف دانش آموزان و آشنایی با انواع سؤالها

1-   جلوی جملات صحیح (ص)و غلط (غ) بگذارید.                                                   5/2نمره

مهم ترین کار گل تولید میوه است.  (               )

دانه گندم دو قسمتی است (                )

شیر از جانوران اهلی است (             )

مایع شکل ظرف را به خود می گیرد.(                 )

کتاب یک مادّه جامد است. (           )

2-   در جاهای خالی کلمه ی مناسب بنویس.                                                                3 نمره

گیلاس یک میوه ی ........... دانه ای است.

در ............ جانوران زیادی زندگی می کنند

عقرب می تواند در ............ زندگی کند

گازها از خود شکلی ندارند و در همه جا ......... می شوند.

وقتی آب در کتری به جوش می آید از حالت............ به ................  در می آید

3-به هم مربوط کنید.                                                                                                2نمره

         کاکتوس                     جنگل

          زرافه                         روستا

            لاک پشت               آب و خشکی

            مرغ                        بیابان

4-به سؤال های چند گزینه ای زیر پاسخ دهید.                                                         8نمره

کدام یک ازاین دانه ها دو قسمتی است؟   الف) ذرّت o          ب) برنج o          ج)لوبیاo

 

گیاهک در کدام قسمت قرار دارد؟الف)گل o                       ب)ریشه o                   ج)  دانهo

کدام یک از کارهای میوه است؟

الف) نگه داری از ریشه  o        ب) نگه داری از دانهo               ج) نگه داری از گل

کدام جانور در نزدیکی آب زندگی می کند؟

الف) مار  o                            ب)  مرغابیo                  ج) پلنگo

مکان زندگی کدام جانور شبیه محل زندگی گربه است؟

الف)شیر     o                      ب) مرغ  o                           ج)آهوo

 کدام یک مایع است؟     الف) شیر o                     ب)کتاب   o                      ج) قند o

در کلاس شما کدام مادّه بیش تر است؟

الف) جامد o                        ب) مایعo                      ج) گازo

کدام یک در هوای اتاق به شکل مایع در می آید؟

الف)شکلات o                          ب) بستنی o                       ج) ماکارونیo  

به آبی که جامد شده باشد چه می گویند؟ .............................................................................. 1 نمره

مادّه چیست؟  ....................................................................................................................  5/1نمره

مادّه چند حالت دارد؟ نام ببرید؟...........................................................................................  2نمره           

بالاترین نمره کلاس:                          پایین ترین نمره کلاس:                          میانگین :

وضعیّت دانش آموز در کلاس:

نظر ولی محترم :

[ چهارشنبه بیست و نهم آبان ۱۳۸۷ ] [ 21:52 ] [ شکوفه جعفری ]

 

خدایا اگر نگاه لطف تو با ماست چه باک که همه ی

خلایق روی از ما بگردانند و اگر نیست چه سود ،اگر همه

 خلایق رو به ما کنند؟!

[ چهارشنبه بیست و نهم آبان ۱۳۸۷ ] [ 21:50 ] [ شکوفه جعفری ]

به نام خدایی که حان را حکمت آموخت

از آنجایی که یکی از اهداف ما در سال جاری ایحاد انگیزه و شوق به یادگیری از طریق تحقیق و پرسش می باشد لذا 5 نمره فعالیت های فوق برنامه از20 نمره درس علوم به امر  تحقیق و پرسشگری اختصاص داده می شود.

ولی معذالک ، علی رغم تاُکیدهای مکرر و در نظر گرفتن امتیاز تشویقی ؛ بعضی از دانش آموزان هنوز  نسبت به این مهم بی تفاوت و بی رغبت می باشند و هنوز سه تحقیق داده شده را ارائه ننموده اند.البته هر چند که این دسته از دانش  آموزان تعدادشان کم است ولی ما برآنیم تا همه را در امر یادگیری فعال سازیم. لذا خواهشمند است شما والدین عزیز در منزل، اهمیت این موضوع را گوشزد فرمایید و فرزندانتان را تشویق و راهنمایی فرمایید تا به پرسش و جمع آوری اطلاعات، پیرامون موضوعات تحقیق بپردازند چرا که در مراحل اولیه انجام تحقیق کودکان نیاز به حمایت و یاری شما دارند. ضمناً لازم به توضیح است که منظور ما از تحقیق به هیچ وحه تحقیق های اینترنتی که صرفا حاصل کار اولیا و کافی نت هاست نمی باشد بلکه منظور ایجاد عادت مطلوب پرسشگری و خود به دنبال کشف واقعیت ها بودن است. تحقیقی که دانش آموز خود مفهوم اطلاعات جمع آوری شده اش را بداند. هر چند ممکن است دانش آموزان مستعدی هم پیدا شوند که خود طرز جستحوی پاسخ سؤال در سایت google   را به مرور فراگیرند، که البته این موفقیت یکی از اهداف غائی ما در طولانی مدت ، در مقطع ابتدایی است.

 در انتها از همکاری و مساعدت خانواده هایی که فرزندانشان را در این زمینه تشویق کرده اند سپاس گزاری می شود. بی تردید بهترین پاداش درونی برای این عزیزان ، آشنایی فرزندانشان با مفهوم چگونه یاد گرفتن و لذّت درونی از امر یادگیری است.

نظر ولی محترم :

[ جمعه بیست و چهارم آبان ۱۳۸۷ ] [ 11:25 ] [ شکوفه جعفری ]

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت والدین محترمی که به وبلاگ سر می زنند

لازم به توضیح است که مشکل اکثر دانش آموزان این کلاس بد خطی ناشی از عدم تمرین و وقفه تعطیلات تابستانی می باشد.لذا برای بهبود کیفیت خط دلبندانتان در نطر گرفته شده است که در تمامی ساعت ها که به نوعی با نوشتن سر و کار داریم بر روی آموزش شیوه صحیح نوشتن خط تحریری کار شود و اتفاقاً استارت این راهکار از دیروز 21/8/87 زده شد.

 راهکار دیگر ، در نظر گرفتن امتیازی جهت خوش خطی در نوشتن املا و تکالیف آخر هفته (پیک آدینه ) می باشد که امیدوارم مثمر ثمر باشد. البته  برای رسیدن به این مطلوب  به همکاری و نظارت بیشتر شما والدین احتیاج داریم چرا که ارتباط و هماهنگی و همدلی معلم و والدین وجود نداشته باشد موفقیت چندانی امکان پذیر نمی باشد.

پس پیش به سوی موفقیت...

[ چهارشنبه بیست و دوم آبان ۱۳۸۷ ] [ 22:16 ] [ شکوفه جعفری ]
برای مشاهده نمرات به ادامه مطلب بروید


ادامه مطلب
[ سه شنبه بیست و یکم آبان ۱۳۸۷ ] [ 17:9 ] [ شکوفه جعفری ]

 

              اللّهُمَ عَجّل لِوَلیّکَ الفَرَج

 

 

 

 

[ یکشنبه نوزدهم آبان ۱۳۸۷ ] [ 21:54 ] [ شکوفه جعفری ]

 

تدریس تلاشی است برای تغییر یافتن و تغییر دادن ، معلمی می تواند تغییر دهد که خودش بخواهد ، بکوشد و بتواند تغییر یابد.

[ چهارشنبه پانزدهم آبان ۱۳۸۷ ] [ 23:17 ] [ شکوفه جعفری ]

به نام خدای ابرها

نام و نام خانوادگی :                پایه دوم دبستان فرهنگیان      هدف: مرور بر آموخته ها و تعمیق آنها

دختر خوبم با گفتن نام خدایی که از همه به ما نزدیک تر است از روی سؤالات بخوان ، خوب فکر کن و بدون راهنمایی بزرگ ترهایت به آن ها جواب بده. سپس تکلیف را به مادرت نشان بده و از ایشان خواهش کن تا بر آن نظارت کند.

از روی درس لبخند شیرین برای خانواده ات زیبا و با احساس بخوان و از مادرت خواهش کن از روی درس یک املای پنج خطی برایت بگوید و آن را تصحیح کند. با صحیح غلط هایت نیزجمله بساز.

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 كلمه هاي زير را معناكن. 

  تازه :…………………      دبستان : ………………………   آموزگار : ………         قصه:  ...................

جمله هاي زير را كامل كن .

به كسي كه ادب داشته باشد ………… مي گويند.          به كسي كه حوصله ندارد ……….مي گویند.  

جمله اي بنويس كه كلمه هاي كتاب و مجله در آن باشد. ...................................................................

مرتب کن.

حتما   من    دوستم    از   مي كنم    عذر     خواهي

……………………………………………………………

تصميم    گرفت   نرگس   شيرين    كه    حتماً    عذر  خواهي   كند   از

              

در جاهای خالی عدد يا کلمه ی مناسب بنويس.

64 برابر است ......... ده تايی و......... يکی

5 ده تايی و3 يکی می شود ..............

به جواب جمع ...........  می گويند.

به جواب تفريق .............. می گويند.

به علامت جمع ............. می گويند.

بزرگ ترين عدد دورقمی .......... و کوچک ترين عدد دورقمی .......... است.

بزرگ ترين عدد يک رقمی................ و بزرگ ترين عدد دورقمی غير تکراری ........... است                                           

مينا 8 سال دارد و پريسا 2 سال از او كوچكتر است. سن پريسا چند سال است

 

آيا رقم های 35 و53 مثل هم هستند؟ 

در جاهای خالی یکی از کلمه های داخل پرانتز بنویسید.

پوشش بدن ماهی ............. است.(پر – پولک )

پرندگان با .............. پرواز می کنند.( شاه پر _ پوش پر )

چرا کارگرهای ساختمان باید از کلاه ایمنی استفاده کنند؟


دخترم در چند جمله با خدای خودت حرف بزن وازآرزوهایت بگو

دختر با ادبم ؛ اکنون که تکالیفت را انجام دادی؛ برایم بنویس پاسخ به کدام یک از سؤالات برایت مشکل بودو از چه کسی راهنمایی خواستی ؟.................................................................................

روز و ساعت نوشتن تکلیف :                                                  احساس و نظر دانش آموز :

 

[ چهارشنبه پانزدهم آبان ۱۳۸۷ ] [ 22:50 ] [ شکوفه جعفری ]
 

                  

تدریس تلاشی است برای تغییر یافتن و تغییر دادن   معلمی می تواند تغییر دهد که خودش بخواهد ، بکوشد و بتواند تغییر دهد

[ سه شنبه چهاردهم آبان ۱۳۸۷ ] [ 23:2 ] [ شکوفه جعفری ]

برای مشاهده نمرات به ادامه بروید


ادامه مطلب
[ سه شنبه چهاردهم آبان ۱۳۸۷ ] [ 21:29 ] [ شکوفه جعفری ]

نمرات آزمون علوم تجربی کلاس دوم شقایق دبستان فرهنگیان

شماره دانش آموزی

           نمره

1

            20        

2

            20

3

            5/18

4

            20

5

             19

6

              20

7

           75/18

8

               20

9

              20

10

               20

11

              5/19

12

                20

13

              5/17

14

               20

15

               20

16

             75/18

17

               20

18

                18

19

                20  

20

                19

21

                 20

22

                 20

23

              5/18

24

                20

25

                 20  

26

                 20

27

                20

28

              25/19

29

                 18

30

                 18

31

                 20

32

                 20

 

بالاترین نمره کلاس :20                  پایین ترین نمره کلاس :5/17         میانگین نمره کلاس : 45/19

 

[ شنبه یازدهم آبان ۱۳۸۷ ] [ 22:58 ] [ شکوفه جعفری ]
به طور کلي در مطالعات متعددي که در زمينه کارايي روشهاي تدريس فعال صورت گرفته است، مطلوب بودن اين روشها را نسبت به روشهاي تدريس غيرفعال نشان مي دهد. در مطالعه‌اي، کيفيت يادگيري به روشهاي سخنراني، تمرين و تکرار، پرسش و پاسخ، نمايش.... بررسي شده است. نتيجه نشان داده است که کيفيت يادگيري در روشهايي که همراه با فعاليت بيشتر دانش آموزان باشد، به رشد خلاقيت بيشتري مي انجامد.

شايان ذکر است يادگيري فعال در مقايسه با يادگيري نافعال موجب مي شود ارتباطهاي بيشتري براي يادگيرنده ايجاد شود.

به طور کلي کلاسهاي غير رسمي يا فعال تأثير بيشتري در رشد خلاقيت مي گذارند. اينگونه کلاسها در مقايسه با محيطهاي محدود کننده سنتي تسهيل کننده خلاقيت هستند.


نتيجه گيري :

خلاقيت يک توانايي همگاني است که هم ناشي از عوامل مختلف فردي و شخصيتي است و هم عوامل اجتماعي آن مطرح است. هر چند توانايي تفکر خلاق به طور بالقوه و به نحو فطري در انسان به وديعه نهاده شده است، اما ظهور آن مستلزم پرورش آن است.

يکي از مکانهاي پرورش و رشد خلاقيت، مدرسه است. هنگاميکه کودک وارد مدرسه مي‌شود، فرايند اجتماعي شدن در محيط آموزشي شروع مي‌شود. عوامل بسيار زيادي چون: تکاليف زياد، تأکيد بر حفظ دروس، اجراي برنامه‌هاي هماهنگ، عدم توجه به تفاوتهاي فردي و سرانجام عدم شناخت يا بي توجهي به ويژگيهاي کودکان خلاق، سبب مي شود که قدرت خلاقيت آنان بتدريج کاهش يابد. اما اگر مدرسه شرايط خود و روشهاي تدريس را بر پايه شناخت و پرورش استعدادهاي دانش آموزان، نياز جامعه و نزديک کردن محيط مدرسه به شرايط و زند گي بيروني قرار دهد، مي تواند در جهت شکوفايي خلاقيت در دانش آموزان گام بردارد.

در تحقيقي که توسط گوگن ( 1983) با استفاده از تست خلاقيت تورنس در نمونه‌اي از 225 کودک در مدرسه انجام شد، مشخص گرديد: روشهاي فعال بر رشد خلاقيت دانش آموزان بويژه دختران بيشتر است در مقابل دانش آموزان به روش سنتي کمترين افزايش خلاقيت را نشان داده‌اند. بعد از يک سال حتي خلاقيت آنان، پايين‌تر از خط پايه نسبت به گروه مقابل (روش فعال) نشان داده شد.

در تحقيقي ديگري که توسط هادون و ليتون (1968) در مقايسه بين دو کلاس پويا و سنتي انجام گرفت، مشخص شد که بچه ها بعد از گذشت 4 سال از کلاس ابتدايي، برتري پايدارتري را در تفکر واگرا نسبت به بچه‌هاي با کلاسهاي سنتي نشان داده بودند.

ميلگرام (1990) نيز معتقد است علت شکست مدرسه در رشد خلاقيت تا حد زيادي به تعليم و تربيت همشکل و يکنواخت مربوط مي شود. اين در حالي است که هرکدام از بچه ها کاملاً با يکديگر متفاوتند.

در نتيجه ي چنين مشاهداتي مشخص مي شود، اگرمحيط آموزشي بويژه روشهاي تدريس که مستقيماً مرتبط با تفکر کودک است، مناسب با رشد خلاقيت کودکان نباشد، باعث کاهش خلاقيت مي شود. تا جائيکه تورنس در اولين يافته هايش بيان مي کند، در رشد خلاقيت کودکان افتي در کلاس چهارم وجود دارد که بدليل وجود شرايط نامساعد مدرسه بويژه روش هاي تدريس است. همچنين در تحقيقات نشان داده شده است اگر شرايط مناسب تدريس براي کودک در همان کلاس چهارم وجود داشته باشد، اين افت با کاهش کمتري روبرو مي شود و چه بسا نسبت به دانش آموزان با روش سنتي نيز خلاقيت بيشتري نشان دهند. تورنس (1987) در نتايجي از 308 مطالعه انجام شده، نشان مي دهد که روشهاي تدريس مناسب، بر رشد خلاقيت کودکان تأثير مثبت مي گذارد و در 70% موارد با موفقيت همراه است.

به طور کلي روش تدريس مناسب در مدارس نه تنها باعث مي شود که خلاقيت کودکان رشد يابد، بلکه دانش آموزان را با دنياي فردا که مسئله و مشکلات بي شماري دارد، آماده ي حل مسئله، خلاقيت و نوآوري مي کند.

پس لازم است تا جامعه در آگاه کردن معلمان به انواع روشهاي فعال تلاش کند تا معلمان از روشهاي مناسب در کلاس خود استفاده کنند، کنجکاوي کودکان را برانگيزند و شرايط مناسب‌تري را براي خلاقيت کودکان ايجاد کنند.

منابع :

حسيني، افضل‌السادات. ماهيت خلاقيت وشيوه هاي پرورش آن. تهران: انتشارات رشد، 1378 .

شهرآراي، مهرناز. به سوي تعليم و تربيت پويا و خلاق ، خلاصه مقالات ارائه شده در دومين سمپوزيوم جايگاه تربيت در آموزش و پرورش دوره ابتدايي (وزارت آموزش و پرورش ــ معاونت پرورشي). تهران: انتشارات تربيت،1370.

دوتران، ر. پيشرفت مدارس در پرتو تحول روشهاي آموزش و پرورش. ترجمه: محمد منصور. تهران: انتشارات رشد، 1358.

[ شنبه یازدهم آبان ۱۳۸۷ ] [ 7:8 ] [ شکوفه جعفری ]

به نام خدایی که همین نزدیکیست

                                  پیک آدینه 9/8/87                                                 هدف : مرور بر مطالب آموزشی در طول هفته  و به کارگیری آنها در موقعیت های جدید               

 

دخترم از روی درس کتاب خانه ی کوچک زیبا و روان برای خانواده ات بخوان.

 

 

از مادرت خواهش کن یک املای پنج خطی برایت بگوید.

............................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

 

 

با سواد یعنی کسی که سواد دارد.

باادب یعنی ..................................                                    باارزش یعنی....................................

باسلیقه یعنی.................................                                    باهنر یعنی.......................................

 

 

دختر خوبم با کلمه های کتاب و سواد یک جمله ی زیبا بنویس..

 

 

 

دانشمند کوچولو ؛نام چند جانور که هم در خشکی و هم در آب  زندگی می کنند بنویس.

 

 

 

به نظر شما در جنگل جانوران بیشتری زندگی می کنند یا در بیابان؟ چرا؟

 

 

 

 دختردانایم راجع به اینکه هوای روستا تمیزتر است یا شهر با افراد خانواده ات  بحث و گفتگو کن و جواب را در یک سطر بنویس.

 

 

 

دخترم علامت مناسب  >=< بنویس.

        1+8 .............. 0 +8                                 5 .......... 0+6                              3-7 .......... 3+7

 0+3........... 0-3                                    7 .......... 1+8                                      6 .............2+4

 

 

عزیزم همان طور که می خوانی بنویس.

 ..................................................................... 9 > 4

...........................................................  5= 5

..........................................................   6< 8

 

 

 

نازنینم ابتدا جمع ها را بنویس و سپس با استفاده از آن ها باقی مانده ی تفریق ها را حساب کن.

 ................ 5+ 3                                                 ..............=3- 8

........... = 1 + 8                                                    ........... = 1 -9

.......... = 4 + 3                                                     ......... = 4 – 7

 .........= 4 + 6                                                      ........ = 4 – 10

........ =3 + 6                                                        ........ = 6 – 9

 .........=1 + 2                                                       ........= 1 -3

 

 

فاطمه 5 مداد رنگی و برادرش 4 مداد رنگی دارد.آن ها روی هم چند مداد رنگی دارند؟

 

 

 

یک مسئله بنویس که حل ّ آن  5 =....... – 8 باشد؟

 

 

 

دخترخوبم از جایت بلند شو به حیاط منزلتان برو  و به اطرافت به دقّت نگاه کن.حالا نام نعمت های قشنگی که خدا به ما بخشیده است را بنویس.

 

 

     بچّه ها راستی خداوند چقدر مهربان است که این همه نعمت زیبا را به ما داده است!

 

دختر با نظم و با ادبم حالا که تکالیفت را خودت به تنهایی انجام داده ای از مادرت خواهش کن از روی تکالیفت بخواند همچنین برایم بنویس جواب دادن به کدام یک از سوالات برایت مشکل بود؟

 

راستی وسایلت را در جای خودش بگذار ، اتاقت را مرتّب کن و از خانواده ات که بر انجام تکالیفت نظارت داشته اند تشکّر کن.

 

ساعت نوشتن تکلیف :

نظر دانش آموز:

نظر ولی :

 نظر آموزگار:

 

 

[ چهارشنبه هشتم آبان ۱۳۸۷ ] [ 20:48 ] [ شکوفه جعفری ]

بچه ها چه خوب است هر روزمان بهتر از دیروز باشد !

به نظرت چگونه می توان هر روز نسبت به روز قبل بهتر و داناتر شد؟

با پرسش از بزرگ ترها و مطالعه ی کتاب و مجله جواب را تهیه کن و سر کلاس برای دوستانت بخوان.

مژده : جواب این تحقیق ۱۰ امتیاز دارد!!!

پس پیش به سوی جواب........................

[ سه شنبه هفتم آبان ۱۳۸۷ ] [ 0:5 ] [ شکوفه جعفری ]

به نام خدا

ارزشيابي بنويسيم                               

رديف

                                                                                          سوال                                                                                                

 

1

كلمه هاي زير را معناكن.

             تازه :…………………     دبستان :………………………    آموزگار : …………………………    قصه : ……………………………

2

2

جمله هاي زير را كامل كن .

به كسي كه ادب داشته باشد ……………… مي گويند.                                    به كسي كه سواد ندارد …………………… …مي گويند. هر كس  پنجاه و دو ……………………………  دارد.                                        دارو را از  …………………………………… مي گيرند.

2

3

جمله اي بنويس كه كلمه هاي كتاب و مجله در آن باشد.

………………………………………………………………………………………………………….

5/1

4

كلمه هاي را كه صداي آخر آن ( آ ) مي باشد جدا كن.

                                        براي      كبري      حتي      دفتري      مرتضي      هفته اي

 

5/1

5

مرتب كن.

مخصوص    سراغ    كتاب ها    برويد    و     مجله هاي    بايد    به    خودتان     شما

……………………………………………………………………………………………………

حتما   من    دوستم    از   مي كنم    عذر     خواهي

……………………………………………………………

تصميم    گرفت   نرگس   شيرين    كه    حتما    عذر  خواهي   كند   از

…………………………………………………………………………………….

3

6

با شنيدن كلمه دوست به ياد چه كلمه هايي مي افتي؟

 

1

7

با هر يك از كلمه هاي زير يك جمله بساز.

لق: ……………………………………………………………………………………………..

لبخند: ………………………..…………………………………………………………………

هميشگ: ………………………………………………………………………………………

عجله : ……………………….…………………………………………………………………

3

8

دو كلمه بنويس كه مثل حتماً باشد.   -----------                   ---------------

 

5/1

9

در دو كلمه زير تشديد روي كدام حرف قرار دارد.

تشكر (                          )                   مجله (                               )

5/1

10

كدام جمله درست و كدام جمله نادرست است.

اعضاي هر گروه با هم بحث و گفت و گو  نكردند.

دندان هاي شيري از هفت سالاگي يكي يكي مي افتند.

 

1

11

داستان زير را كامل كن.

يك روز خرگوش كوچولو در جنگل بازي مي كرد و هويج مي خورد. ناگهان احساس كرد دندانش لق شده است ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2

 

عزيزم موفق و سر بلند باشيد

[ دوشنبه ششم آبان ۱۳۸۷ ] [ 23:56 ] [ شکوفه جعفری ]

     خلاصه ي درس

در اين درس با انواع پوشش بدن جانوران آشنا مي شويم . پوست نقش مهمي در نگهداري از بدن جانوران دارد . پوشش بدن بعضي از جانوران را در مقابل گرما و سرما حفظ مي كند مثل پر در پرندگان و يا مو ، پشم. همچنين پوشش بعضي از جانوران را از خطر حفظ مي كند مانند لاك پشت.معمولا نوع پوشش به محيط زندگي جانوري كه در انجا زندگي مي كند بستگي دارد. انسان نيز براي محافظت از خود از پوشش هاي مختلفي استفاده مي كند.

يادآوري :

  انسان از پوشش بدن كدام جانوران لباس تهيه مي كند؟

-------------------------------------------------------

از پوشش كدام جانوران وسايل گوناگون تهيه مي كنيم؟

-------------------------------------------------------

شكار بعضي جانوران فقط براي استفاده پوست آن است. به نظر شما اين كار درست است؟--------------------------------------

هر كدام از وسايل زير از كدام جانوران تهيه شده اند؟

             

 

 

 

مشاهده كنيد:

به شكل هاي زير دقط كنيد.هر كدام از جانوران زير چه پوششي دارند.

 

 

 

 

 

اين پوشش ها چه فايده اي براي جانوران دارد؟-------------------------------------------------------------------------

پر يك پرنده مانند خروس يا كبوتر را با دقت مشاهده كنيد. پرهاي روي بدن و روي بال و دم چه فرقي با هم دارند؟- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

انجام دهيد:

تا به حال چه  جانوراني را از نزديك ديده ايد؟در جدول بنويسيد.

 

             نام جانور           چه پوششي دارد              در كجا زندگي مي كند

  

1)   ------------        -----------------           -------------------

2)   ------------        -----------------           ------------------

3)   ------------        -----------------           ------------------

4)   ------------        -----------------           ------------------

5)   ------------        -----------------           ------------------

 

به اطراف خود نگاه كنيد  در منزلتان از پوشش جه جانوراني استفاده شده است؟بنويسيد.(البته با كمك بزرگترها)--------------------------------------------------------------------------

با خط به هم ارتباط دهيد.

كدام پوشش باعث آساني حركت جانور مي شود                   پوشش سخت

كدام پوشش بدن جانور را گرم نگه مي دارد                        پر

كدام پوشش بدن جانور را از خطر حفظ مي كند                  مو يا پشم

كدام پوشش باعث مي شود جانور بهتر پرواز كند                  پولك

 

انسان در كارهاي زير از چه پوشش هاي مناسبي استفاده مي كند؟

آتش نشاني:----------------------------------------------

غواصي:--------------------------------------------------

فضا نوردي:-----------------------------------------------

موتور سواري:---------------------------------------------

به نظر شما در ورزش هاي زير بهتر است از چه پوشش هايي استفاده شود؟

فوتبال:--------------------------------------------------

شمشير بازي:---------------------------------------------

اتومبيل راني:---------------------------------------------

در يك منطقه زمين پوشيده از برف است.كدام جانور مي تواند خود را از ديد شكارچي پنهان كند؟            كلاغ                                 خرگوش

طبقه بندي كنيد:

جانوران زير را بر اساس نوع پوشش آنها طبقه بندي كنيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پر

پولك

پوشش سخت

مو و پشم

1-

 

 

 

2-

 

 

 

3-

 

 

 

 

يك پله بالاتر

    چرا رنگ لباس سربازان خاكي و يا سبز است؟

 

 

 

پوشش بدن جوجه تيغي چيست؟----------------------------

چرا موتورسواري كه كلاه ايمني نداشته باشد،پليس او را جريمه مي كند؟------------------------------------------------------------------------------

پولك هاي اين دو جانور چه فرقي با هم دارند؟

 

 

 

 

 

 

 

 

نام 5 پرنده كه دوست داريد بنويسيد.

1)-------- 2 )---------3)---------4)----------5)---------

كدام جانور با پوشش خود هنگام خطر از خود دفاع مي كند؟--------------------------------------------------------------

آزمون درس 3

1)      جانوران اهلي را بنويسيد كه پوشش مو يا پشم دارند.‹4 مورد›

-------------------------------------------------------

2)جانوراني را بنويسيد كه در جنگل زندگي مي كنند و پوشش پر دارند .‹4 مورد›------------------------------------------

3) چرا پولك ماهي لغزنده است؟------------------------------------------------------------------------------------

4) كدام جانور در بيابان زندگي مي كندو پوشش پولك دارد؟

 

 

 

 

 

 

5) چرا بالهاي پرندگان قوي تر از پاهايشان است ؟----------------------------------------------------------------------

6) چرا كتاب خود را جلد مي كنيد؟----------------------------------------------------------------------------------

7) پوشش بدن كدام جانور سخت و محكم است ؟

فيل                زرافه                لاك پشت

8) جانوران در داخل آب به پوشش محكمتري نياز دارند يا داخل خشكي؟-----------------------------------------------------------------------------

9) پوشش بدن جانوران از چيست؟

مارمولك:                 حلزون:                  شتر:               جوجه تيغي: 

مرغ :                      قناري :                  سگ:                  زنبور: 

10) اگر طاووس پر نداشت چه مي شود؟--------------------------------------------------------------------------------------------------------

11) زمستان بود همه جا پوشيده از برف بود و باد سردي ميوزيد سربازان همراه با فرمانده خودشان قرار بود در آن منطقه به دشمن حمله كنند.فرمانده توضيح مي داد .به نظر شما فرمانده در مورد رنگ لباس و پوشش بدنشان به سربازان چه گفت--------------------------------------------------------------------------

12) بازي كنيد .

با توجه به حرف اول جانوران  جدول را كامل كنيد.

نام حيوان

پولك

پوشش سخت

مو يا پشم

پر

حلزون

 

*

 

 

سـ

 

 

 

 

مـ

 

 

 

 

جـ

 

 

 

 

 جدول را حل كنيد .

اگر جدول را حل كنيد رمز جدول نام جانوري بدست مي آيد.

افقي        

1-     پوشش مو حيوانات را از … نگه مي دارد.

2-      نام پوشش لاك پشت .

3-      حيواني كه در بيابان زندگي مي كند و نيش سمي و خطرناكي دارد.


موضوعات مرتبط: نمونه سوال امتحانی و تکلیف
[ چهارشنبه یکم آبان ۱۳۸۷ ] [ 23:23 ] [ شکوفه جعفری ]

 

 

نمرات آزمون کلاس دوم شقایق در درس ریاضی

شماره دانش آموزی                     نمره

1

19

2

20

3

5/19

4

5/19

5

5/19

6

20

7

11

8

5/19

9

20

10

19

11

5/17

12

20

13

5/19

14

5/19

15

5/19

16

غ

17

20

18

20

19

20

20

19

21

5/15

22

20

23

20

24

5/19

25

20

26

19

27

20

28

19

29

5/19

30

5/19

31

20

32

5/19

 پایین ترین نمره کلاس : 11         بالاترین نمره :20                               میانگین : 1/19

 

[ چهارشنبه یکم آبان ۱۳۸۷ ] [ 23:20 ] [ شکوفه جعفری ]

 

روز اول چه کار کنیم؟

پاسخ متعارف این است که به سادگی شروع به صحبت کنیم . راه دیگر این است:((این برنامه و رئوس مطالب شماست بروید و کتابهایتان را بخرید ، جلسه ی آینده همدیگر را خواهیم دید.))

هیچکدام از این دو مورد چندان جالب به نطر نمی رسد؛ اما دیگر روشهای ممکن کدامند؟

 


ادامه مطلب
[ چهارشنبه یکم آبان ۱۳۸۷ ] [ 23:18 ] [ شکوفه جعفری ]

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

من شکوفه جعفری آموزگار سابق کلاس دوم دبستان شاهد و معاون آموزشی فعلی دبستان زینبیه هستم .در این وبلاگ نمونه سوالات امتحانی-تکالیف هفتگی- دست نوشته های دانش آموزان کلاس دوم و نمونه تدریس و تجارب از سال 87 تا اردیبشهت 92 گنجانده شده است.
امکانات وب